Milieu

Wanneer een bedrijf het milieu belast, zal het aan bepaalde milieuregels moeten voldoen. Welke regels gelden is afhankelijk van de omvang van het bedrijf én het plan. Het is van belang om de gemeente én provincie op de hoogte te stellen van de activiteiten die op het bedrijf (gaan) plaatsvinden. Wij kunnen jou hierbij helpen door de voorgenomen activiteiten te coördineren en aan diverse criteria te toetsen. Denk aan de geurbelasting op de omgeving, verspreiding van fijnstof en de ammoniakdepositie (stikstof) op Natura 2000-gebieden.

Nieuws | Beleidsregels scheppen kaders voor huisvestingsmogelijkheden arbeidsmigranten

Mede door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking halen bedrijven steeds meer personeel uit het buitenland. Het buitenlandse personeel wordt veelal gehuisvest op verouderde vakantieparken, in cara...

Lees verder »

Nieuws | Bergs Advies constateert mankementen – Wijzigt Limburgse Omgevingsverordening?

Afgelopen week deelden we al onze zorgen met jullie. De zogenaamde “beleidsneutrale omzetting” van de Provinciale verordening is helemaal niet beleidsneutraal. We hebben dan ook meteen onze zorgen met...

Lees verder »

Nieuws | 20 jaar Bergs Advies

Het jaar 2020 is het jaar waarin Bergs Advies 20 jaar bestaat. Vanaf 2000 zetten we ons iedere dag in om agrariërs te voorzien van specialistisch advies op het gebied van dagelijkse bedrijfsvoering en...

Lees verder »