BZV

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Akkerbouw

  • Mestverwerking

Veehouders uit Noord-Brabant die willen uitbreiden moeten naast een omgevingsvergunning ook toetsen aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Door middel van de BZV webapplicatie kunnen scenario’s worden getoetst waaruit een score rolt. Deze score laat zien of de bedrijfsuitvoering voldoende is en daarmee past in de omgeving. De BZV is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning en toetst op de thema's gezondheid, dierenwelzijn, brandpreventie, energie, fosfaatefficiëntie, geur, fijnstof, endotoxines, ammoniak, biodiversiteit, mineralenkringlopen en verbinding met de omgeving. Wil je uitbreiden en heb je vragen over de BZV? Neem dan contact op met onderstaande collega.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Bart Smits.
Bart Smits

CONTACT