Milieueffectrapportage (MER)

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Akkerbouw

  • Mestverwerking

Bij het wijzigen van een bestemmingsplan en/of het aanvragen van een omgevingsvergunning kán het nodig zijn om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Met een m.e.r.-procedure worden de milieugevolgen van een plan en eventuele alternatieven in beeld gebracht vóórdat daarover een besluit wordt genomen. Bergs Advies ondersteunt bij m.e.r.-procedures en het opstellen van milieueffectrapportages.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Nieneke Cuijpers.
Nieneke Cuijpers

CONTACT