Wet natuurbescherming

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Akkerbouw

  • Mestverwerking

Is jouw agrarisch bedrijf gevestigd in de buurt van een beschermd natuurmonument en/of Natura 2000-gebied en wil je jouw bedrijfsactiviteiten wijzigen of uitbreiden? Houd dan rekening met de Wet natuurbescherming. In de Wet natuurbescherming staan beschermingsregels voor de Nederlandse natuurgebieden van planten- en diersoorten. Zowel soortenbescherming als gebiedsbescherming zijn in de Wet natuurbescherming geregeld. Voor activiteiten, plannen of projecten kan het zijn dat een ontheffing of vergunning vereist is. Wil je weten of jouw plannen impact hebben hierop? Neem dan contact op met onderstaande collega voor meer informatie.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Pieter van Lier.
Pieter van Lier

CONTACT