Ammoniakrecht

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Akkerbouw

  • Mestverwerking

Onder andere de veehouderij stoot ammoniak (NH3) uit, ook wel ammoniakemissie genoemd. Dit slaat vervolgens neer op natuurgebieden (depositie) als stikstof (N2). Bij het opstarten of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten moeten vrijwel altijd ammoniakrechten worden aangekocht of geleased om stijging in het stikstofdeposito te compenseren. Dit is op te lossen door ammoniak (extern) te kopen of te leasen van een veehouder die geheel of gedeeltelijk stopt met zijn activiteiten of van bedrijven buiten de agrarische sector zoals de wegenbouw of industriële sector. Dit noemen we extern salderen.

Maak je gebruik van de stikstofruimte die ontstaat op je eigen bedrijf? Dan noemen we dat intern salderen. In beide gevallen creëer je ‘ruimte’ om uiteindelijk een omgevingsvergunning te kunnen krijgen voor het uitstoten van stikstof.

Bergs Advies heeft een breed netwerk en bemiddelt graag bij onderhandeling over ammoniakrechten.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Pieter van Lier.
Pieter van Lier

CONTACT