Betalingsrechten

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Akkerbouw

  • Mestverwerking

Als landbouwer kun je subsidies aanvragen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Onderdeel van het GLB zijn betalingsrechten. Voor grond die wordt gebruikt of beschikbaar wordt gesteld voor landbouwactiviteiten kunnen betalingsrechten worden uitbetaald. Om in aanmerking te komen voor betalingsrechten moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Via de Gecombineerde Opgave kunnen landbouwers jaarlijks een aanvraag indienen bij de overheid voor toekenning van betalingsrechten. Voorkom dat deze betalingsrechten vervallen. Probeer deze altijd te benutten. Dit kan ook door overtallige betalingsrechten tijdelijk te verhuren of te verkopen. Zowel bij het invullen van de Gecombineerde Opgave als ook het bemiddelen in betalingsrechten ondersteunt Bergs Advies graag.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met René Orbon.
René Orbon

CONTACT