Pluimveerechten

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Akkerbouw

  • Mestverwerking

Nederlandse pluimveehouders moeten over pluimveerechten beschikken om pluimvee te mogen houden. Deze rechten kunnen tussen agrarische ondernemers worden verhandeld. Pluimveerechten zijn gebaseerd op de hoeveelheid fosfaat die een kip per jaar produceert. Om de mestproductie te reguleren, mag een pluimveehouder dus niet meer kippen houden dan hij pluimvee-eenheden heeft. Ga je uitbreiden of heb je in een bepaalde periode minder kippen, dan heeft dat invloed op het aantal rechten. Wij helpen je graag bij het (ver)kopen of (ver)huren van pluimveerechten.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met René Orbon.
René Orbon

CONTACT