VVO's

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Akkerbouw

  • Mestverwerking

In Nederland geldt een mestverwerkingsplicht voor veehouders met een fosfaatoverschot. De meest gebruikelijke manier is het afsluiten van een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO), waarmee een veehouderij zijn verplichting kan overdragen of juist de verplichting van iemand anders kan overnemen. Hierdoor kunnen beide partijen aan hun verwerkingsplicht voldoen. Bergs Advies heeft zicht op vraag en aanbod van VVO’s en ondersteunt bij de bemiddeling hiervan.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met René Orbon.
René Orbon

CONTACT