Energie informatieplicht / Energierapportage

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Akkerbouw

  • Mestverwerking

Verbruikt jouw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan ben je op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Oftewel: de energie informatieplicht.

Sinds 1 juli 2019 is er de energie informatieplicht. Dit betekent dat een houder van een inrichting (uitgezonderd o.a. type C bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben) uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. De rapportage dient vierjaarlijks geactualiseerd te worden.

Energiebesparingsonderzoek
Voor houders van inrichtingen die meer dan 200.000 kWh en/of 75.000 m² gas verbruiken kan een energiebesparingsonderzoek geëist worden. Dit kan als voorschrift in een verleende omgevingsvergunning zijn opgenomen, maar kan ook worden vereist wanneer een toezichthouder bij een controle vermoedt dat je bedrijf nog niet alle rendabele maatregelen heeft toegepast. Het energiebesparingsonderzoek wordt vervolgens uitgewerkt in een rapportage welke vierjaarlijks geactualiseerd dient te worden.

Bergs Advies helpt bij het indienen van de energie informatieplicht en het opstellen van een energiebesparingsrapportage. Ben je door de energiebesparingsplicht verplicht om te investeren in energiebesparende maatregelen? Dan is wellicht fiscaal voordeel te behalen met EIA. Naast het feit dat je voldoet aan de wetgeving profiteer je van dubbel voordeel; én een minder hoge energierekening én fiscaal voordeel!

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Wendy Boonen.
Wendy Boonen

CONTACT