ISDE

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Akkerbouw

  • Mestverwerking

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen zakelijke gebruikers investeren in de verduurzaming van hun bedrijf. Met deze regeling kan subsidie aangevraagd worden voor warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen (kleinverbruikaansluiting) of kleine windturbine.

Voor de warmtepompen en zonneboilers is een apparatenlijst opgesteld met de apparaten die in aanmerking komen voor subsidie. Aan ieder apparaat is een vast subsidiebedrag gekoppeld.

Bergs Advies kan je helpen met de vraag of je aan de voorwaarden van de regeling voldoet. Als dit het geval is kunnen we je van dienst zijn bij het indienen van de aanvraag en vervolgens bij het vaststellingsverzoek.

Een belangrijke voorwaarde voor de regeling is dat er nog geen opdracht aan de leverancier gegeven mag zijn ten tijde van aanvraag. Indien dit wel het geval is zijn er in sommige situaties nog mogelijkheden voor fiscaal voordeel met EIA. EIA en ISDE mag niet gecombineerd worden.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Wendy Boonen.
Wendy Boonen

CONTACT