Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

 • Alles

 • Pluimvee

 • Varkens

 • Rundvee

 • Akkerbouw

 • Mestverwerking

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

 • Ammoniakemissie
 • Bedrijf & omgeving
 • Brandveiligheid
 • Diergezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Fijnstof
 • Klimaat

Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regeling MIA/Vamil.

Bergs Advies heeft de kennis en kunde in huis om je te begeleiden tijdens dit meerjarig traject. Van een eerste intake om te bekijken of je in aanmerking komt, welke criteria gelden en of dit inpasbaar is binnen de bedrijfsvoering, tot en met de eindcontrole. We schakelen met de certificeerder, maar ook met de boekhouder/accountant voor een optimale fiscale benutting van de investeringen. Tevens dienen we de meldingen in bij RVO en zijn we je van dienst bij het afhandelen van een (eventuele) technische controle en bewaken belangrijke tijdslijnen. De accountant kan tot slot aan de slag met de afgegeven verklaring.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Wendy Boonen.
Wendy Boonen

CONTACT