Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE ++)

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Akkerbouw

  • Mestverwerking

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. De regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Ga je als bedrijf hernieuwbare energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. De SDE++ wordt jaarlijks eenmaal opengesteld.

Per techniek wordt de ‘onrendabele top’ gesubsidieerd. Dat is het verschil tussen de kostprijs van de techniek (het ‘basisbedrag’) en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’). Er is sprake van een gefaseerde openstelling, dat wil zeggen dat rangschikking wordt bepaald op basis van de subsidie-intensiteit en het moment waarop een aanvraag wordt ingediend.

Bergs Advies kan je helpen met rendementsberekeningen en een haalbaarheidsstudie, de keuzes van het moment van aanvragen, de aanvraag zelf en een plan van aanpak na ontvangst van een beschikking van RVO.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Wendy Boonen.
Wendy Boonen

CONTACT