Subsidiemodule brongerichte verduurzaming (Sbv)

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Akkerbouw

  • Mestverwerking

In het Regeerakkoord en Klimaatakkoord staan afspraken over het verlagen van emissies in de veehouderij. De Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) helpen hieraan mee. De Sbv bestaat uit een innovatiemodule en een investeringsmodule. Met de innovatiemodule kun je nieuwe stal- en managementmaatregelen onderzoeken en ontwikkelen. Met de investeringsmodule kun je een financiële bijdrage krijgen indien je investeert in een bewezen innovatie. Jaarlijks worden er meerdere rondes opengesteld en is het mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Een belangrijke voorwaarde voor de regeling is dat er nog geen opdracht aan de leverancier gegeven mag zijn ten tijde van aanvraag. Indien dit wel het geval is, zijn er in sommige situaties nog mogelijkheden voor fiscaal voordeel met EIA of MIA/Vamil.

Bergs Advies zorgt voor begeleiding tijdens het gehele subsidietraject; van aanvraag tot vaststelling en alles wat daar tussenin op het pad komt.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Susan Vossen.
Susan Vossen

CONTACT