POP3

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Akkerbouw

  • Mestverwerking

Het 3e plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Het oorspronkelijke programma liep ten einde in 2020 en gaat in de transitieperiode van 2021 tot en met 2022 door als POP3+. De financiering van het POP3+ voor de aankomende twee jaar is afkomstig uit de Europese begroting, het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en de cofinanciering door Rijk, provincies en waterschappen. Daarnaast komen er als gevolg van de COVID-19 uitbraak extra middelen vanuit het Europese Economisch Herstelfonds beschikbaar.

Bergs Advies begeleidt het gehele subsidietraject. Van het indienen van een subsidieaanvraag, het bewaken van tijdslijnen tot aan het indienen van een eventueel wijzigingsverzoek of vaststellingsverzoek. Benieuwd welke actuele openstellingen interessant zijn voor jouw bedrijfsplannen? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Wendy Boonen.
Wendy Boonen

CONTACT