Nieuwsoverzicht

Nieuws | Een beslissing voor de toekomst

Ger en Annie hadden geen opvolging en hun bedrijfslocatie bood weinig toekomstperspectief. Door samen met ons in gesprek te gaan, hebben ze besloten om zich in te schrijven voor de Saneringsregeling V...

Lees verder »

Nieuws | Subsidie innovatieve stalsystemen voor Brabantse melkveehouders

Vanaf 13 december 2021 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de investering in innovatieve stalsystemen.

Lees verder »

Nieuws | Sinterklaasgedicht 2021

Buiten de stikstofdepositie die de pakjesboot kan veroorzaken, heeft de Sint dit jaar weer met een aantal nieuwe problemen te maken.

Lees verder »

Nieuws | Controleer de ‘Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2021’

De eerste bedrijven hebben reeds van RVO de brief Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2021 ontvangen.

Lees verder »

Nieuws | Aanvraag ‘tegemoetkoming kosten PAS-melders’

Vanaf 15 november van dit jaar is het mogelijk om een tegemoetkoming kosten aan te vragen voor PAS-melders. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor PAS-melders die gegevens hebben verstrekt aan de Ministe...

Lees verder »

Nieuws | Ontwerp bestemmingsplan ‘Veegplan 2021’ Horst aan de Maas – ter inzage

De gemeente Horst aan de Maas heeft vanaf 29 oktober 2021 tot en met 9 december 2021 het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Veegplan 2021’ ter inzage liggen.

Lees verder »

Nieuws | Ontwerp Omgevingsvisie Horst aan de Maas – Ter inzage

De gemeente Horst aan de Maas heeft vanaf 29 oktober tot en met 10 december 2021 het ontwerp van de nieuwe Omgevingsvisie (opvolger van de structuurvisie) voor de gemeente ter inzage liggen.

Lees verder »

Nieuws | Voorontwerp bestemmingsplan – Buitengebied Someren gepubliceerd

In januari lieten we middels een artikel al weten dat de gemeente Someren bezig is met een grote herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied.

Lees verder »

Nieuws | Beleidsregels scheppen kaders voor huisvestingsmogelijkheden arbeidsmigranten

Mede door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking halen bedrijven steeds meer personeel uit het buitenland. Het buitenlandse personeel wordt veelal gehuisvest op verouderde vakantieparken, in cara...

Lees verder »

Nieuws | Bergs Advies constateert mankementen – Wijzigt Limburgse Omgevingsverordening?

Afgelopen week deelden we al onze zorgen met jullie. De zogenaamde “beleidsneutrale omzetting” van de Provinciale verordening is helemaal niet beleidsneutraal. We hebben dan ook meteen onze zorgen met...

Lees verder »

Nieuws | Bergs Advies dient zienswijze in tegen Ontwerp 7e Nederlandse actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn kan voor veel boeren en tuinders het einde betekenen.

Lees verder »

Nieuws | Omgevingsverordening Limburg 2021: ammoniaknormen strenger dan Brabant?

Met de verwachte inwerkingtreding van 1 juli 2022, maakt ook de provincie Limburg zich klaar voor de komst van de Omgevingswet. Er leek geen wolkje aan de lucht.

Lees verder »

Nieuws | Middag voor erfbetreders

De professionele veehouder verlangt steeds meer naar een sparringpartner op een breed vlak. We merken dat de gevraagde adviezen zich vaak niet alleen beperken tot één specifiek product of één specifie...

Lees verder »

Nieuws | De juiste koers varen

Afgelopen weekend vond onze jaarlijkse ‘Bergsdag’ plaats. Deze jaarlijks terugkerende dag werd een jaar uitgesteld wegens corona. Gelukkig kon onze gezamenlijke Bergsdag dit jaar wél plaatsvinden!

Lees verder »

Nieuws | Uitstel vanggewasverplichting tot 31 oktober

Maïstelers op zand- en lössgronden krijgen uitstel tot 31 oktober van de vanggewasverplichting. Hier zitten wel consequenties aan. Zo moet het vanggewas binnen drie etmalen na de oogst worden gezaaid.

Lees verder »

Nieuws | Zijn jouw paarden al geregistreerd?

Vanaf 21 april 2021 is het verplicht om jouw paard(en) te registreren in het I&R-systeem. Hierdoor wordt duidelijk waar paarden zich bevinden.

Lees verder »

Blog | Een kijkje in de keuken – deel 4

In mijn vorige blogs heb je kunnen lezen hoe ik de kernwaarden van Bergs Advies eerlijk, specialist en passie terugzie in mijn eigen werk. Daarom heb ik je een kijkje in de keuken gegeven, hoe mijn we...

Lees verder »

Personeel | Welkom Rinke

Graag stellen we onze nieuwe collega Rinke Verstappen aan jullie voor. Rinke is onlangs bij Bergs Advies gestart als adviseur ruimtelijke ordening. Vanuit haar passie voor de agrarische sector gaat ze...

Lees verder »

Nieuws | Melding overmacht GLB

Indien je niet aan de voorwaarden of randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunt voldoen door een extreme situatie, kun je een beroep doen op overmacht om korting op de GLB-sub...

Lees verder »

Nieuws | Registreren van tractors: nu is het moment!

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor het rijden met landbouwmachines op de openbare weg. Met ingang van deze datum is de registratie- en kentekenplaatplicht ingevoerd.

Lees verder »

Personeel | Met hart voor de agrarische sector

Lisa’s passie voor de agrarische sector heeft ze op het melkveebedrijf bij haar thuis ontwikkeld. Na de middelbare school besloot ze dan ook haar studie te vervolgen aan de HAS in Den Bosch. Daar stud...

Lees verder »

Personeel | Welkom Frank

Vandaag stellen we onze nieuwe collega Frank Beerens aan jullie voor. Frank is onlangs bij Bergs Advies gestart als adviseur mestwetgeving.

Lees verder »

Nieuws | Wil je nog mest uitrijden? Dit zijn de regels

De oogst is in volle gang en er komen weer percelen bouwland vrij voor het uitrijden van mest. Ook het grasland kan wellicht nog wat mest gebruiken. Maar wat zijn de regels ook alweer en tot wanneer m...

Lees verder »

Nieuws | Hoogwaterschade opgelopen in juli 2021? Meld de schade alvast bij RVO

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt voor het hoogwater van juli 2021. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen schade melden.

Lees verder »

Nieuws | Extra mogelijkheid aanvragen voorschot uitbetaling betalingsrechten

Afgelopen juni hebben landbouwers de mogelijkheid gehad om een vervroegde uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling 2021 aan te vragen.

Lees verder »

Personeel | Welkom Tom

Onlangs is onze nieuwe collega Tom Schrijnwerkers gestart als Adviseur milieu. Tom is opgegroeid op een melkveebedrijf in Horn. Na een technische studie kwam hij erachter dat hij toch écht meer passie...

Lees verder »

Blog | Een kijkje in de keuken – deel 3

Een tijdje terug schreef ik al een blog over de eerste twee kernwaarden van Bergs Advies: eerlijk en specialist. In deze blog licht ik onze derde kernwaarde ‘passie’ toe vanuit mijn perspectief en als...

Lees verder »

Nieuws | Ga je slopen als pelsdierhouder? Uiterlijk 22 oktober aanvragen!

Recent zijn er wijzigingen doorgevoerd in de subsidie Pelsdierhouderij slopen en ombouwen. Dit naar aanleiding van het vervroegd verbod op pelsdierhouderijen op 8 januari 2021 door uitbraken met het c...

Lees verder »

Nieuws | Nog ruimte om (kunst)mest aan te voeren?

De eerste percelen bouwgrond komen momenteel weer vrij. Er worden op het moment al erwten, uien en wortelen gerooid en de oogst van de granen staat in het vooruitzicht.

Lees verder »

Personeel | De varkenssector als ’tweede thuis’

Rob is sinds het afronden van zijn opleiding in 2000 werkzaam binnen de varkenssector. Toen hij besloot om het over een andere boeg te gooien, kreeg hij toch weer heimwee naar de varkenssector.

Lees verder »

Personeel | Allround advies met boerenverstand

“Wat voor werk doe jij eigenlijk?” Een veel voorkomende vraag op een feestje, hoewel ik goed moet nadenken wanneer het laatste feestje eigenlijk ook alweer was. “Ik ben adviseur ruimtelijke ontwikkeli...

Lees verder »

Nieuws | Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in Q2 verder uitgebreid

Vanaf 25 juni is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten, ditmaal voor het 2e kwartaal van 2021 (Q2).

Lees verder »

Nieuws | Een nieuw SPF-zeugenbedrijf

Het heeft ‘even’ geduurd, maar het staat er eindelijk: het nieuwe zeugenbedrijf van de familie Swinkels! Na een jarenlange procedure (14 jaar) is het nieuwe SPF-bedrijf bijna klaar voor gebruik.

Lees verder »

Personeel | Welkom Joris

Deze maand mogen we onze nieuwe collega Joris Kuijpers verwelkomen! Joris gaat bij ons aan de slag als adviseur mestwetgeving. Hij stelt zich graag even voor:

Lees verder »

Nieuws | Ontwerp omgevingsverordening Limburg

In de Omgevingsverordening Limburg staan regels op het gebied van milieu, wegen, water, grond, landbouw, natuur, wonen en ruimte.

Lees verder »

Nieuws | Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor starters!

De meeste ondernemers zullen inmiddels wel bekend zijn met de TVL; een corona-subsidieregeling die getroffen ondernemers ondersteunt in het betalen van de vaste lasten van hun bedrijf.

Lees verder »

Nieuws | Eerder uitbetaling van betalingsrechten ontvangen? Vraag een voorschot aan!

Evenals in 2020 kan er dit jaar een voorschot aangevraagd worden van de basis- en vergroeningsbetaling 2021. Dit kan tussen 8 juni en 30 juni a.s. bij RVO voor het ontvangen van een voorschot van € 30...

Lees verder »

Blog | Een kijkje in de keuken – deel 2

In mijn vorige blog, kon je lezen hoe de waarde ‘eerlijkheid’ tot uiting komt tijdens mijn werk. In deze blog zoom ik in op de tweede waarde van Bergs Advies, namelijk: specialist, oftewel specialisme...

Lees verder »

Personeel | Prachtig werk bij een toekomstgericht bedrijf

Voor collega Bart Wilms voelt het in het huidige kantoorpand van Bergs Advies in Heythuysen zeer vertrouwd. Hij begon zijn carrière ooit op de sectieafdeling van de Gezondheidsdienst voor Dieren, Zuid...

Lees verder »

Blog | Een kijkje in de keuken - deel 1

De kernwaarden van Bergs Advies zijn: Eerlijk, Specialist, Passie en Dichtbij. Zelf werk ik komende maand mei alweer 4 jaar binnen het team van Bergs en deze kernwaarden passen perfect bij de dagelijk...

Lees verder »

Blog | Een tussentijdse prognose scheelt uitzoekwerk én kosten

Als adviseur bij Bergs Advies hou ik me voornamelijk bezig met de uitwerking van de meststoffenwetgeving op de bedrijfsvoering bij de klant. In dit kader vragen klanten mij wel eens naar het nut van e...

Lees verder »

Blog | De agrarische sector: dynamisch en essentieel

Als adviesbureau houden we ons al meer dan 20 jaar bezig met het ondersteunen van ondernemers in de agrarische sector. In vele facetten een dynamische sector. Dat maakt het werken in deze sector erg u...

Lees verder »

Nieuws | Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor alle sectoren verlengd

Op 9 december 2020 is bekend gemaakt dat de verbreding van de TVL voor vrijwel alle SBI-codes ook voor het 1e kwartaal 2021 geldt. Hiermee komt dus ook de agrarische sector weer in aanmerking voor de...

Lees verder »

Personeel | Een fijne club!

Als administratief medewerkster is Marieke het eerste aanspreekpunt voor klanten. Als je ons kantoor belt, heb je grote kans dat je Marieke aan de telefoon krijgt.

Lees verder »

Personeel | Welkom Janine!

Afgelopen maand hebben we onze nieuwe collega Janine Goertz mogen verwelkomen. Janine versterkt per 1 januari 2021 het team Ruimtelijke Ontwikkeling én Milieu. Zij stelt zich graag aan jullie voor:

Lees verder »

Blog | Innoveren met subsidie of fiscale regeling; een last of een lust?

Ondernemers moeten bijblijven, nieuwe kansen zien en daarop inspelen. Wellicht heb je als ondernemer voldoende ideeën voor de toekomst.

Lees verder »

Personeel | Welkom Marco!

Vanaf deze maand mogen we onze nieuwe collega Marco Kleverwal verwelkomen. Marco gaat aan de slag als adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij stelt zich graag aan jullie voor:

Lees verder »

Nieuws | ISDE-subsidie voor zonnepanelen en windturbines

Op 14 december zijn de wijzigingen van de ISDE-regeling in de Staatscourant gepubliceerd.

Lees verder »

Nieuws | 20 jaar Bergs Advies

Het jaar 2020 is het jaar waarin Bergs Advies 20 jaar bestaat. Vanaf 2000 zetten we ons iedere dag in om agrariërs te voorzien van specialistisch advies op het gebied van dagelijkse bedrijfsvoering en...

Lees verder »

Blog | Deel je drive. Daarmee bereiken we meer!

Helaas lopen steeds meer projecten anders dan verwacht. Toetsen aan wet- en regelgeving lijkt niet meer voldoende. Hoe gaan we hier mee om?

Lees verder »

Nieuws | Geen kerstborrel dit jaar, maar de Kerstman en zijn elfje!

“Ho ho ho” klonk er dit weekend bij vele collega’s aan de voordeur. Ineens stond daar de Kerstman met zijn elfje! Zij kwamen namens de directie het kerstpakket overhandigen.

Lees verder »

Nieuws | Nieuwe 3-sterren pluimveestal een feit

Waar voorheen melkvee- en varkensstallen stonden, staat inmiddels een moderne 3-sterren pluimveestal. Een project waar wij als Bergs Advies trots op zijn, want het is niet zomaar een stal.

Lees verder »

Nieuws | Sint is verdwaald

Sint was de laatste tijd een beetje verdwaald, want hij werd afgelopen jaar weer door de regels ingehaald.

Lees verder »

Nieuws | Toch nog subsidiepotje POP3 Jonge Landbouwers

Goed nieuws voor agrarische bedrijfsopvolgers: er is dit jaar toch nog een subsidiepotje beschikbaar gesteld voor de POP3 Jonge Landbouwers regeling.

Lees verder »

Blog | De realiteit van de geschatte mestvoorraad

Het doorgeven van de eindvoorraad mest; slechts een administratieve handeling van een veehouder. Toch kunnen de consequenties van de ingevulde gegevens aanzienlijk zijn.

Lees verder »

Blog | De meest efficiënte weg naar een gewenst restultaat

Je hebt een idee, je weet wat je wil. Een uitbreiding of een aanpassing. De hoofdlijnen heb je uitgedacht, maar vergeet je geen belangrijke details?

Lees verder »

Personeel | Elkaar vooruit helpen

Als Adviseur Milieu zorgt Bart dagelijks dat planvorming met en voor klanten tot stand komt. Hij verzorgt vergunningaanvragen voor voornamelijk varkenshouders. Uiteindelijk leidt die aanvraag tot het...

Lees verder »

Nieuws | Het hoogste punt bereikt

Van de voormalige melkvee- en varkensstallen is intussen niets meer te zien. De bouw van de nieuwe pluimveestal is in volle gang en het hoogste punt is inmiddels bereikt!

Lees verder »

Nieuws | Extern salderen

Het Rijk en provincies hebben recent afspraken gemaakt over extern salderen, oftewel de uitwisseling van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) tussen bedrijven of initiatieven.

Lees verder »

Nieuws | Drie sterren vleesvarkensstal @ Meerlo

De eerste varkens scharrelen inmiddels al vrolijk rond in de nieuwe stal van Livar. Enkele jaren terug kocht Livar deze locatie in Meerlo ter uitbreiding van het Livar-concept.

Lees verder »

Nieuws | Denken in oplossingen

Wat doe je als de mestsilo niet meer is toegestaan en ook nog te weinig inhoud heeft? Op zoek gaan naar oplossingen natuurlijk! Dit deden Peter en Tiny van Nieuwenhoven uit Roggel.

Lees verder »

Nieuws | De dialoog: een ‘moetje’ of een kans?

Dialogen; bij Bergs kunnen we er een boek over schrijven. Van applaudisserende omwonenden tot buren die al met vuur in de ogen binnenkomen. Van bijeenkomsten die eindigen in een gezellige borrel tot p...

Lees verder »

Nieuws | Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Afgelopen dinsdag heeft GS van de provincie Noord-Brabant de wijziging van de Interim omgevingsverordening (IOV) in concept vastgesteld. De provincie wilde hier voor de vakantieperiode zoveel mogelijk...

Lees verder »

Nieuws | Eind en begin

Een kaal weiland en de sloop van oude bedrijfsbebouwing. Passanten zullen denken dat dit het einde, de afsluiting is, van een agrarisch bedrijf. De komende jaren gaan immers toch veel agrarische bedri...

Lees verder »

Personeel | Welkom Bart!

Op 1 juni hebben we een nieuwe collega mogen verwelkomen: Bart Vlemmix Bart is gestart als junior adviseur mestwetgeving en stelt zich graag aan u voor:

Lees verder »

Nieuws | Waarom demonstreren boeren?

Normaal gesproken zorgen wij als adviesbureau voor uitleg van (complexe) regelgeving aan de agrariërs. Hoe zij aan (nieuwe) regelgeving moeten en kunnen voldoen. Zo ook bij de nieuwe veevoermaatregel...

Lees verder »

Nieuws | Bergs verdiept zich in subsidieregeling brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen!

Vanaf 25 mei tot en met 15 juli is de subsidieregeling “Brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen” opengesteld.

Lees verder »

Nieuws | Stikstof is niet alleen maar ammoniak

We hebben allemaal de berichten over schonere lucht in Nederland wel gezien. Doordat het openbaar leven grotendeels stil is komen te liggen, is er veel minder stikstof in de lucht.

Lees verder »

Nieuws | ''Je bent jong en je wilt wat!''

Dat zegt Sander Saes (24) uit Weert. Hij heeft sinds vorig jaar zijn eigen vleeskuikenbedrijf. Een bedrijf waar hij trots op is!

Lees verder »

Nieuws | Studeren binnen Bergs Advies?

Gezien de snelle ontwikkelingen in de agrarische sector is het van belang dat wij, als medewerkers binnen Bergs Advies, hierin ook mee ontwikkelen om samen met onze ondernemers op een juiste manier hu...

Lees verder »

Nieuws | “Bergs trekt volle zalen”

Regelmatig worden wij als Bergs Advies benaderd voor het organiseren van studieclubavonden. Voor zowel de pluimvee, varkens als rundveesector spelen wij hierin graag een rol.

Lees verder »

Nieuws | Zo doen we dat bij Bergs!

Human Resource Management afgekort ook wel HRM… Binnen Bergs Advies gebruiken we liever de term P&O: Personeel en Organisatie. Maar nog liever praten we over Mens en Organisatie, want die staat bij Be...

Lees verder »

Nieuws | ‘Samen vooruit’

Ja, ‘samen vooruit’. Dat is waar we als bedrijf elke dag voor gaan! Een blijvend streven voor ons zelf, maar zeker ook dagelijks in deze mooie agrarische sector.

Lees verder »

Personeel | Oktoberfest & Bokkenollen

Soms heb je zo’n weekend, vol uitjes met collega’s. Een feestje dat inmiddels elk jaar op de planning staat is het Oktoberfest in Sittard.

Lees verder »

Personeel | Welkom Karen!

Op 1 oktober hebben we wederom een nieuwe collega mogen verwelkomen: Karen van den Heuvel. Zij is gestart als HR medewerker en stelt zich graag aan u voor:

Lees verder »

Personeel | Bergsdag 2019

Afgelopen zaterdag vond onze traditionele Bergsdag weer plaats, dit jaar georganiseerd door Anne en Sabine.

Lees verder »

Personeel | Geit ut neet den bökt ut mer…

Iedere dag loop ik op kantoor langs de muur waar ons motto hangt. Het hangt er al jaren. Het is Limburgs dialect, maar ik als Brabander snap de strekking heel goed. Kan het niet linksom, dan maar rech...

Lees verder »

Terug op het oude nest

Een ‘boemerang-medewerker’, zo noemen ze het ook wel. Een jaar geleden besloot ik de stap te maken om terug te keren. Terug naar Bergs Advies. Inmiddels heb ik er al weer bijna 300 dagen opzitten.

Lees verder »

Nieuws | De weg naar een toekomstbestendig bedrijf

Je stapt als jonge ondernemer mee in het bedrijf van je ouders. Je wil graag het bedrijf moderniseren en klaar maken voor de toekomst. Maar waar begin je?

Lees verder »

Nieuws | Zijn mijn sloopmeters geld waard?

Veel stallen van stoppende veehouders staan leeg. De komende jaren komen er nog veel vierkante meters leegstaande gebouwen bij. Een groot deel daarvan zal geen nieuwe bestemming krijgen.

Lees verder »

Nieuws | Toekomstperspectief voor varkenshouders met biologisch combiwassers

Varkenshouders met biologische combiwassers, hebben vanaf 20 juli 2018 te maken gekregen met nieuwe geurnormen.

Lees verder »

Personeel | Maar gelukkig hebben we de foto’s nog!

Want wat was het afgelopen zaterdag weer een fantastische editie van de jaarlijkse Bergsdag! Het weer zat mee, onze teamcaptains waren strijdlustig en iedereen was dolenthousiast.

Lees verder »

Nieuws | Directiewijziging bij Bergs Advies

Agrarisch adviesbureau Bergs Advies BV in Heythuysen brengt de huidige vierkoppige directie terug tot twee. Tjerk Verscharen wordt algemeen directeur, Frank Bergs financieel & commercieel directeur. B...

Lees verder »

Nieuws | Nieuwe Freilandstal voor Bart van den Boom!

De nieuwe stal van Bart van den Boom in Kelpen-Oler is klaar voor gebruik. Helaas kon de open dag vandaag niet doorgaan vanwege de dreiging van vogelgriep.

Lees verder »

Nieuws | Sint is verdwaald..

Sint was de laatste tijd een beetje verdwaald, want hij werd afgelopen jaar weer door de regels ingehaald. Zo was het niet zeker of hij wel ons land mocht bezoeken, voor het brengen van cadeaus en...

Lees verder »

Nieuws | Nadeelcompensatieregeling vervroegd verbod op de pelsdierhouderij

Op 28 augustus kondigde het kabinet aan de wetgeving voor het vervroegd verbod op het houden van nertsen aan te passen. Op 16 november is het nieuwe wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat bet...

Lees verder »

Personeel | Elkaar vooruit helpen

Als Adviseur Milieu zorgt Bart dagelijks dat planvorming met en voor klanten tot stand komt. Hij verzorgt vergunningaanvragen voor voornamelijk varkenshouders. Uiteindelijk leidt die aanvraag tot het...

Lees verder »

Project | Nieuwe 3-sterren pluimveestal een feit

Waar voorheen melkvee- en varkensstallen stonden, staat inmiddels een moderne 3-sterren pluimveestal. Een project waar wij als Bergs Advies trots op zijn, want het is niet zomaar een stal. In het beg...

Lees verder »

Voorontwerp bestemmingsplan – Buitengebied Someren gepubliceerd

In januari lieten we al weten dat de gemeente Someren bezig is met een grote herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Met ingang van 28 oktober 2021 is het voorontwerp van dit plan vo...

Lees verder »

Ontvang onze kennisbrief