Nieuws | Bergs verdiept zich in subsidieregeling brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen!

Vanaf 25 mei tot en met 15 juli is de subsidieregeling “Brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen” opengesteld.

Subsidiemodule

De subsidiemodule Innovatie speelt in op niet-bewezen innovaties die zich richt op innovatie-, onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten waarbij concepten ontwikkeld en getest worden. De innovatie moet zorgen voor minder broeikasgassen (methaan), ammoniak, geur en fijnstof/endotoxine. Het gaat om een vermindering van deze emissies aan de bron.
Per sector zijn de minimale emissie-eisen vastgesteld die behaald moeten worden. De aanvrager werkt hierbij samen met een onderzoeksorganisatie. De regeling wordt per sector opengesteld. Vanaf 25 mei 2020 is de regeling open voor de sectoren melkvee, varkens, vleesvee en geiten. Voor andere sectoren wordt de aanmeldperiode voor de innovatiemodule op een later moment geopend.

Later in het jaar wordt ook een subsidiemodule Investering opengesteld. De investeringsmodule gaat zich richten op de aanschaf en het gebruiksklaar maken van nieuwe bewezen innovaties ten behoeve van emissiereductie in bestaande en nieuwe stalsystemen. De investeringsmodule is bedoeld voor agrariërs die nieuwe en bewezen technieken en innovaties willen toepassen op hun bedrijf.
Op dit moment zijn voor de meeste sectoren nog geen voldoende bewezen, brongerichte technieken beschikbaar om de uitstoot van emissies te verminderen waarmee de gewenste reducties worden behaald. Eerst zullen deze innovaties dus verder moeten worden ontwikkeld en doorgemeten, voordat ze als erkende systemen kunnen worden gebruiken.
Daarom wordt de investeringsmodule later dit jaar alleen nog voor de pluimveesector opengesteld.

Denkt u hét idee te hebben om broeikasgas- en stalemissies op een brongerichte manier te verminderen? En wilt u subsidie aanvragen om uw innovatie te onderzoeken en ontwikkelen? Wij informeren u graag, Susan & Wendy.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Wendy Boonen Adviseur subsidies Meer over Wendy

Delen

Deel bericht

Nieuws | Zo doen we dat bij Bergs!

Human Resource Management afgekort ook wel HRM… Binnen Bergs Advies gebruiken we liever de term P&O: Personeel en Organisatie. Maar nog liever praten we over Mens en Organisatie, want die staat bij Be...

Lees verder »

Nieuws | Geen kerstborrel dit jaar, maar de Kerstman en zijn elfje!

“Ho ho ho” klonk er dit weekend bij vele collega’s aan de voordeur. Ineens stond daar de Kerstman met zijn elfje! Zij kwamen namens de directie het kerstpakket overhandigen.

Lees verder »