Nieuws | Eerder uitbetaling van betalingsrechten ontvangen? Vraag een voorschot aan!

Evenals in 2020 kan er dit jaar een voorschot aangevraagd worden van de basis- en vergroeningsbetaling 2021. Dit kan tussen 8 juni en 30 juni a.s. bij RVO voor het ontvangen van een voorschot van € 300,- per ha (met betalingsrecht).

De voorwaarden

Als ondernemer dien je:

  1. Uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling te hebben aangevraagd in de Gecombineerde Opgave;
  2. Betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond ter beschikking te hebben    
  3. Te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun.

De eerste twee voorwaarden zijn duidelijk en niet meer dan logisch. De derde voorwaarde, de-minimissteun, omhelst het financieel voordeel dat behaald is door deze vervroegde uitbetaling. RVO hanteert hierbij een rentevoordeel van 4% op jaarbasis. De volgende voorwaarden zijn hierbij van toepassing:

  1. Over een periode van 3 (belasting)jaren mag de de-minimissteun max. € 20.000,- bedragen.
  2. Je ondertekent hiervoor een verklaring dat de drempel van € 20.000,- niet overschreden wordt.

Het kan zijn dat je de afgelopen 3 jaren al eerder subsidies hebt ontvangen die behoren tot de de-minimissteun. Hiervoor heb je altijd een de-minimisverklaring moeten ondertekenen.

Voorbeeld
Als je 50 subsidiabele ha’s hebt opgegeven in de Gecombineerde Opgave én de beschikking hebt over 50 betalingsrechten kan er 50 x € 300 = € 15.000,- vervroegd uitbetaald worden.

Het rentevoordeel bedraagt 4% voor het verkrijgen van de gelden, een half jaar eerder dan normaal. De de-minimissteun voor dit voorschot bedraagt dus 4% x 50% x € 15000 = € 300,-. Deze rente hoef je overigens niet terug te betalen.

Voldoe je aan de voorwaarden? En wens je een voorschot te ontvangen op de uitbetaling of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met onze collega Aniek Knoors.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Aniek Knoors Adviseur mestwetgeving Meer over Aniek

Delen

Deel bericht

Personeel | Prachtig werk bij een toekomstgericht bedrijf

Voor collega Bart Wilms voelt het in het huidige kantoorpand van Bergs Advies in Heythuysen zeer vertrouwd. Hij begon zijn carrière ooit op de sectieafdeling van de Gezondheidsdienst voor Dieren, Zuid...

Lees verder »

Nieuws | Subsidie innovatieve stalsystemen voor Brabantse melkveehouders

Vanaf 13 december 2021 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de investering in innovatieve stalsystemen.

Lees verder »