Nieuws | Ga je slopen als pelsdierhouder? Uiterlijk 22 oktober aanvragen!

Recent zijn er wijzigingen doorgevoerd in de subsidie Pelsdierhouderij slopen en ombouwen. Dit naar aanleiding van het vervroegd verbod op pelsdierhouderijen op 8 januari 2021 door uitbraken met het coronavirus. Graag willen wij jou als ondernemer op de hoogte brengen wat dit inhoudt en met welke termijnen je rekening moet houden. De subsidieregeling is inmiddels opengesteld, dus als ondernemer kun je aan de slag.

De subsidieregeling in vogelvlucht

Voor ieder bedrijf of locatie van het bedrijf zijn maximale subsidiebedragen vastgesteld. Deze bedragen verschillen bij sloop en ombouw, of een combinatie daarvan. Welke tijdslijnen zijn belangrijk? Wordt er omgebouwd naar een agrarisch bedrijf of juist naar een niet agrarisch bedrijf? Wanneer kom je in aanmerking? Waar moet je op letten? Welke invloed heeft reeds ontvangen overige overheidssteun op de aanvraag?

Op al deze vraagstukken kunnen wij als Bergs Advies behulpzaam zijn.

Belangrijkste voorwaarden

Om deel te nemen, gelden onderstaande punten als uitgangspunt.

  1. Je komt alleen in aanmerking voor subsidie indien je nog niet bent gestart met slopen en/of ombouwen!
  2. Als je voor een locatie subsidie aanvraagt moet je op die locatie alle gebouwen, bouwwerken en erfverharding slopen, ombouwen of een andere bestemming geven. Behalve een woning, mits aanwezig.
  3. Ook als u kiest voor ‘sloop- en ombouw’ dient de aanvraag voor de sloopsubsidie uiterlijk 22 oktober ingediend te worden. De aanvraag voor de ombouw kan vervolgens tot 31 december 2023 ingediend worden. Het is dus echt een splitsing. RVO heeft het mogelijk gemaakt om twee aanvragen in te dienen, waarbij de ombouwsubsidie als aanvulling wordt gezien op de eerste aanvraag voor de sloopsubsidie. Je dient dus in alle gevallen uiterlijk 22 oktober de sloopsubsidie aan te vragen. Hiervoor heb je eHerkenning op niveau 3 nodig!
  4. Na 22 oktober 2021 kun je alleen minder sloopsubsidie aanvragen, dus geen extra sloopsubsidie. De ombouwsubsidie kun je nog tot en met 31 december 2023 aanvragen of aanpassen. Nieuwbouw zien ze bij deze subsidie ook als ombouw. Tussentijds dient er jaarlijks een voortgangsrapportage te worden ingediend. Bij eventuele wijzigingen is vooraf toestemming nodig.
  5. Binnen 3 jaar na de verzenddatum van de beslissingsbrief heb je de subsidiabele activiteiten uitgevoerd en de aanvraag vastgesteld. Dit geldt voor zowel sloop als ombouw.
  6. Er wordt gewerkt met een voorschot. Bij de vaststellingsaanvraag dien je ook de verleende vergunningen bij te sluiten. Denk aan een sloopvergunning, een aangepaste omgevingsvergunning, een aangepast bestemmingsplan of een melding activiteitenbesluit . Afhankelijk van de hoogte van de subsidie wordt ook een verklaring van een accountant gevraagd. Binnen 13 weken na vaststelling wordt de definitieve subsidie bepaald.

Kom in actie!

Wil je sparren over de toekomstmogelijkheden op je bedrijfslocatie (zowel ruimtelijk als milieutechnisch) of heb je graag dat we je van dienst zijn met het indienen en vaststellen van een subsidieaanvraag? Wij hebben alle specialismen in huis om dit traject te begeleiden. Mail of bel spoedig voor het inplannen van een oriënterende afspraak, zodat we nog voldoende de tijd hebben om samen de visie te bepalen! Hiervoor kun je terecht bij onze collega Wendy Boonen.


« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Wendy Boonen Adviseur subsidies Meer over Wendy

Delen

Deel bericht

Personeel | Prachtig werk bij een toekomstgericht bedrijf

Voor collega Bart Wilms voelt het in het huidige kantoorpand van Bergs Advies in Heythuysen zeer vertrouwd. Hij begon zijn carrière ooit op de sectieafdeling van de Gezondheidsdienst voor Dieren, Zuid...

Lees verder »

Nieuws | Subsidie innovatieve stalsystemen voor Brabantse melkveehouders

Vanaf 13 december 2021 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de investering in innovatieve stalsystemen.

Lees verder »