Nieuws | Hoogwaterschade opgelopen in juli 2021? Meld de schade alvast bij RVO

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt voor het hoogwater van juli 2021. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen schade melden. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Verzekerbare schade valt dus niet onder de regeling.

Op dit moment werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid aan een ministeriële regeling. Deze informatie over de regeling is onder voorbehoud zolang de regeling nog niet gepubliceerd is in de Staatscourant. Als de regeling inhoudelijk is vastgesteld, is dus pas bekend welk gebied voor een (gedeeltelijke) tegemoetkoming in aanmerking komt. Ook de hoogte van de tegemoetkoming wordt dan gepubliceerd.

Wat kun je nu al doen?

Schade kan nu al gemeld worden bij RVO. Je hoeft dus niet te wachten met herstel van de schade. Zorg wel voor bewijs (foto’s en/of film) van de schade. De schade moet daarop goed te zien zijn. Ben je verzekerd voor de schade? Neem dan ook contact op met jouw verzekeraar. Als het adres van jouw bedrijf gelijk is aan het adres waar je woont, zijn twee meldingen noodzakelijk. Eenmaal voor zakelijke schade en eenmaal voor de schade aan privébezit.

Voor zakelijke schade komen in aanmerking:

  1. Schade aan vaste activa; dit is schade aan bedrijfsgebouwen, bedrijfsterreinen en bedrijfsgebonden installaties.
  2. Schade aan vlottende activa; dit is schade aan overige eigendommen van uw bedrijf (denk aan tractoren, auto’s, omheining, kuilen etc.).
  3. Teeltplanschade; hieronder valt financieel verlies door verminderde opbrengst als gevolg van de verstoring van uw teeltplan (denk aan alle percelen die onder water hebben gestaan met gewasschade).
  4. Bedrijfsschade (let op; sec dieren, geen omzetverlies); hiermee worden verloren dieren en dieren met een zichtbare fysieke beschadiging bedoeld.
  5. Opstartkosten; het opnieuw inwerkstellen van het productieproces zoals inwerkstellen van voerinstallaties, melkmachines alsook het schoonmaken van stallen etc.

Voor particuliere schade komen in aanmerking:

  1. Schade aan de woning, woonwagen of woonschip; het gaat om schade aan de buitenkant, zoals muren, deuren en ramen.
  2. Schade aan de inboedel; dit is schade aan alle spullen in de woning van stoffering tot de meubels. Uitzondering hierop zijn verzamelingen boeken, voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard.

Daarnaast zijn er nog zogenoemde algemene kosten die zowel gelden bij zakelijke als particuliere schade.

  1. Evacuatiekosten; dit zijn kosten voor bijvoorbeeld vervoer en opslag, huisvesting en verzekering van opgeslagen zaken. Deze kosten maakte u op advies of besluit van het bevoegd gezag. Denk aan het verplaatsen van dieren in weides en het evacueren van dieren in uw stal.
  2. Bereddingskosten; dit zijn kosten voor directe noodmaatregelen voor ieder adres met overstromingsrisico, die schade voorkomen of zorgen voor minder kosten. Bijvoorbeeld waterkeringen opwerpen of sterker maken maar ook wateroverlast kleiner maken door werken die de afvoer verbeteren.
  3. Opruimingskosten; dit zijn kosten voor opruiming voor ieder risicoadres. Deze moeten nog betaald worden aan andere organisaties of personen. Maar hieronder valt ook extra arbeid in eigen beheer.

Hoe verder na een melding?

Na het melden van de schade beoordeelt RVO de melding op basis van de nog te publiceren regeling in de Staatcourant. Als jouw melding voldoet aan de voorwaarden, dan nemen ze de melding in behandeling. Ze schakelen een onafhankelijke schade-expert in. Uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van het taxatieformulier van de expert krijg je een beschikking met daarin het besluit over jouw melding.

Heb je hoogwaterschade opgelopen en wens je hulp bij de melding zodat jij je kunt concentreren op de bedrijfsactiviteiten? Of ben je niet in bezit van het juiste niveau e-herkenning? Wij helpen je graag. Neem contact op met Susan Vossen of Marije Riedé.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Susan Vossen Bedrijfsadviseur Meer over Susan

Delen

Deel bericht

Personeel | Prachtig werk bij een toekomstgericht bedrijf

Voor collega Bart Wilms voelt het in het huidige kantoorpand van Bergs Advies in Heythuysen zeer vertrouwd. Hij begon zijn carrière ooit op de sectieafdeling van de Gezondheidsdienst voor Dieren, Zuid...

Lees verder »

Nieuws | Subsidie innovatieve stalsystemen voor Brabantse melkveehouders

Vanaf 13 december 2021 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de investering in innovatieve stalsystemen.

Lees verder »