Blog | Innoveren met subsidie of fiscale regeling; een last of een lust?

Ondernemers moeten bijblijven, nieuwe kansen zien en daarop inspelen. Wellicht heb je als ondernemer voldoende ideeën voor de toekomst: het aanboren van nieuwe markten, ontwikkelen van een nieuw product, nieuwe verdienmodellen of investeren in modernisering van je agrarisch bedrijf. maar hoe kun je dit idee omzetten naar een succesvolle innovatie? Kun je wellicht handig gebruik maken van subsidiemogelijkheden of fiscaaltechnische regelingen?

Subsidieland is voor veel ondernemers een bos met héél veel bomen; bureaucratische regels, administratieve voorwaarden en niet te vergeten soms een dossier met de stempel ‘staatssteun’. De wereld van subsidies zit ingewikkeld in elkaar. Er zijn ontzettend veel verschillende subsidieregelingen beschikbaar, vanuit organisaties c.q. overheden, allemaal met hun eigen voorwaarden. Dat maakt het geheel onoverzichtelijk en lastig. Ik kan me dan ook goed indenken dat de ingewikkelde procedures en regels veel ondernemers afschrikken om subsidie aan te vragen. En wie weet steek je veel energie en tijd in een aanvraag om vervolgens een afwijzing te ontvangen. Toch is een subiside of het toepassen van fiscaaltechnische regeling (denk aan MIA / Vamil en EIA) een voordelige manier van financieren en kan het soms net dat steuntje in de rug zijn.

Aanvragen van subsidie een onmogelijke opgave?

De afgelopen jaren heb ik ervaren dat over subsidieregelingen vaak misverstanden bestaan. Zo zou het aanvragen van een subsidie haast een onmogelijke opgave zijn en de kans dat de aanvraag wordt goedgekeurd klein. Gelukkig kan ik tijdens een persoonlijk gesprek met ondernemers ook de andere kant van de medaille tonen. Termijnen, voorwaarden en speerpunten in een regeling veranderen natuurlijk voortdurend, maar dat ervaar ik juist als mooie uitdagingen! Het is de kunst om de juiste regeling eruit te filteren voor een klant. Ik ervaar het als prettig om een ondernemer mee te nemen in het proces zonder hem op te zadelen met veel randzaken.

Door te sparren kun je samen vooraf een reële inschatting maken of een bepaalde regeling een lust is of dat het misschien een last kan worden. Per saldo moet het natuurlijk niet de dagelijkse bedrijfsvoering remmen. Kortom; samen een transparante afweging maken met het oog op resultaat. Niet indienen om maar in te dienen. En eerlijk is eerlijk, ook ik ervaar het als een teleurstelling op het moment dat onverhoopt een afwijzing volgt. Bij sommige regelingen valt maar een enkeling in de ‘prijzen’, terwijl het overgrote deel beteuterd moet toekijken omdat het subsidieplafond ‘weer’ is overschreden en een aanvraag van mijn klant in de rangschikking op punten net buiten het budget valt. Of een adviescommissie die toch anders oordeelt.. Dat is soms erg frustrerend, maar met gepaste trots kan ik gelukkig voor het overgrote deel van de aanvragen de afgelopen jaren onze klanten blij maken met mooie beschikkingen, op zeer uiteenlopende regelingen. Troefkaarten voor mijn werk bij Bergs Advies zijn korte lijnen, persoonlijk contact én natuurlijk energiek voor jou als ondernemer aan de slag.

Beschikking binnen, de vlag kan uit!

Helaas, dan stopt het werk niet. Het beheren van de subsidie en de afwikkeling van het gehele subsidietraject wordt vaak vergeten terwijl dit in feite nog veel belangrijker is. Daar ontstaan vaak de problemen, omdat je als ondernemer niet weet wat er allemaal wordt verwacht. Als de ondernemer de kosten waarvoor de subsidie wordt ingezet niet goed onderbouwd, start met uitvoering voordat de aanvraag is ingediend of de tijdslijn uit het oog verliest, bestaat het risico dat de subsidie moet worden terugbetaald. Zonde!

Onze kracht is dat we de aanvraag, maar ook het gehele traject tot en met de vaststelling van de subsidie verzorgen, zodat de ondernemer zich kan focussen op zijn dagelijkse bedrijfsvoering. Aandacht voor het belang van een goede administratie, voortgangsrapportages, criteria en richtlijnen, wijzigingsverzoeken, maar natuurlijk ook het bewaken van tijdslijnen is onze ‘tak van sport’. Doen waar iedereen goed in is!

Kortom: het advies is om altijd in een vroeg stadium contact op te nemen op het moment dat er wat speelt in de bedrijfsvoering als het gaat om innovatie of investeringen. Alleen dan kunnen we samen sparren over opties. Wellicht concluderen we samen dat er op dit moment geen geschikte opstelling van een subsidie is, maar kan ik je wél begeleiden bij het benutten van een fiscaaltechnische regeling. Bijvoorbeeld als het een investering betreft die een positief effect heeft op het milieu- of het energieverbruik.

Per saldo zijn dat natuurlijk onderaan de streep ook kostbare euro’s die kansen bieden om nog succesvoller te ondernemen. Mijn drijfveer om samen met ondernemers ambities te realiseren en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.


« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Wendy Boonen Adviseur subsidies Meer over Wendy

Delen

Deel bericht

Nieuws | Zo doen we dat bij Bergs!

Human Resource Management afgekort ook wel HRM… Binnen Bergs Advies gebruiken we liever de term P&O: Personeel en Organisatie. Maar nog liever praten we over Mens en Organisatie, want die staat bij Be...

Lees verder »

Nieuws | Bergs verdiept zich in subsidieregeling brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen!

Vanaf 25 mei tot en met 15 juli is de subsidieregeling “Brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen” opengesteld.

Lees verder »