Nieuws | Melding overmacht GLB

Indien je niet aan de voorwaarden of randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunt voldoen door een extreme situatie, kun je een beroep doen op overmacht om korting op de GLB-subsidies te voorkomen.

Wat zijn de voorwaarden?

Onder (rand)voorwaarden wordt o.a. verstaan het tijdig inzaaien van een EA-vanggewas of een verplicht vanggewas na de maïs, maar ook het emissiearm uitrijden van mest, de registratie van gewasbeschermingsmiddelen, een juiste I&R voeren bij de dieren, etc. Wanneer niet wordt voldaan aan de (rand)voorwaarden volgt er korting op de uitbetaling van alle GLB-subsidies.

Wanneer is er sprake van overmacht?

Onder overmacht vallen extreme situaties welke niet te voorspellen of te voorkomen zijn, bijvoorbeeld extreem weer of ziektes bij dieren of gewassen. Wanneer het bijvoorbeeld niet mogelijk is om tijdig een verplicht vanggewas te zaaien na maïs op zand- en lössgrond door heftige regenval, kan deze melding worden gedaan.

Het belang van een melding

Onlangs werd door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een uitspraak gedaan in een randvoorwaardekortingzaak. Hierbij werd duidelijk dat de melding van dermate belang is, dat zonder melding eigenlijk geen beroep op overmacht kan worden gedaan. Hoe duidelijk en bewezen de overmachtssituatie in de betreffende zaak ook was, zonder de (tijdige) melding is de randvoorwaardekorting gerechtvaardigd.

Termijn van melden

De melding van overmacht dient binnen 15 werkdagen gedaan te worden vanaf de dag dat dit mogelijk is, dus bijvoorbeeld wanneer bekend is dat de datum voor inzaai niet gehaald kan worden.

Via de website van RVO kan de melding ingediend worden. Bij de melding dient enig bewijsmateriaal meegestuurd te worden, zoals neerslaggegevens van een weerstation in de buurt, facturen, foto’s, etc.

Vragen?

Heb je vragen aangaande de melding overmacht GLB of wens je hulp bij het indienen van de melding? Neem dan contact op met ons.


« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Susan Vossen Bedrijfsadviseur Meer over Susan

Delen

Deel bericht

Personeel | Prachtig werk bij een toekomstgericht bedrijf

Voor collega Bart Wilms voelt het in het huidige kantoorpand van Bergs Advies in Heythuysen zeer vertrouwd. Hij begon zijn carrière ooit op de sectieafdeling van de Gezondheidsdienst voor Dieren, Zuid...

Lees verder »

Nieuws | Subsidie innovatieve stalsystemen voor Brabantse melkveehouders

Vanaf 13 december 2021 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de investering in innovatieve stalsystemen.

Lees verder »