Nieuws | Waarom demonstreren boeren?

Normaal gesproken zorgen wij als adviesbureau voor uitleg van (complexe) regelgeving aan de agrariërs. Hoe zij aan (nieuwe) regelgeving moeten en kunnen voldoen. Zo ook bij de nieuwe veevoermaatregel van minister Schouten. Maar vandaag willen we het anders doen. We proberen simpel aan de burger uit te leggen waarom de boeren boos zijn, gefrustreerd zijn, zich onbegrepen voelen en daarom actie voeren. En met onze uitleg begrip kweken voor deze gepassioneerde agrarische ondernemers.

Wat is het probleem?

Het theoretische stikstofprobleem zal weinig burgers in Nederlanders ontgaan zijn. Kort gezegd komt het erop neer dat voor alles wat stikstofuitstoot produceert, ook stikstofuitstoot moet worden gecompenseerd. Nederland heeft een huizentekort en wegentekort, om precies te zijn op dit moment 75.000 huizen en 7 wegenprojecten. En bij bouwwerkzaamheden wordt er stikstof geproduceerd. Deze zal ergens gecompenseerd moeten worden… en u mag raden waar.

Waarom moeten juist de boeren stikstof inleveren?

Aangezien de agrarische sector een innovatief karakter heeft (niet voor niets wordt wereldwijd Nederland als voorloper gezien op het gebied van kennis en ontwikkeling), zijn van bedrijven veel cijfers bekend, zo ook de ammoniakuitstoot (in de volksmond stikstof). Berekend tot twee cijfers achter de komma, met gegevens tot in de kleinste details van de hoogte van ventilatoren tot het aantal transportbewegingen op de boerderij aan toe. Dit in tegenstelling tot andere sectoren, zoals industrie en vliegvelden, waarvan weinig tot niets bekend is en slechts een inschatting meegenomen kan worden, terwijl deze sectoren ook een registratieplicht hebben. En het zal geen verassing zijn dat het oplossen van dit probleem op papier, het gemakkelijkst en snelst geregeld kan worden met bekende cijfers. Dit maal wordt o.a. de rekening bij de melkveehouder gelegd, want door de uitstoot van stikstof door melkkoeien te reduceren kunnen deze projecten doorgang vinden. Deze reductie wordt de veevoermaatregel genoemd.

Wat houdt de veevoermaatregel in?

Kortgezegd is de gedachte van minister Schouten, dat wanneer de melkkoeien gedurende 4 maanden wat minder eiwit eten, er minder stikstofuitstoot plaatsvindt. Logische gedachte, echter vergeet zij hierbij de praktijk. Voor melkveebedrijven wordt bepaald hoeveel eiwit er maximaal in het voer mag zitten. Bepaalde voeders mogen hierdoor niet meer aangekocht worden of überhaupt op voorraad liggen op het bedrijf. Alleen met krachtvoer mag het rantsoen op maat gemaakt worden voor de koe.

Want wat zijn de gevolgen van deze maatregel?

Het rantsoen van een melkkoe komt redelijk nauw. Na de geboorte van een kalf gaat de koe namelijk een behoorlijk aantal liters melk per dag produceren. Deze ‘inspanning’ is te vergelijken met die van een topsporter. Deze dient ook goed op de voeding te letten om gezond te blijven en goed voor het lichaam te zorgen. De voeding van de koe moet uitgebalanceerd zijn, om ervoor te zorgen dat de koeien gezond en fit blijven. Jonge koeien hebben immers andere behoeften, evenals koeien vlak voor de geboorte van het kalf en vlak na deze geboorte. Dat is het vak van de melkveehouder. Die kent zijn koeien en weet wat ze nodig hebben.

Doordat er nu van bovenaf zodanige beperkingen worden opgelegd dat de voeding niet meer zelf samengesteld mag worden, moet de boer compromissen gaan sluiten. Dit komt erop neer dat bepaalde diergroepen gezondheidsproblemen kunnen krijgen. Zo kan de eiwitbehoefte van een koe onvoldoende worden bijgestuurd, waardoor deze vervet en de geboorte van het kalf wordt bemoeilijkt en de koe hiervan langer moet herstellen.

Naast melkveehouders zien ook dierenartsen en voerleveranciers door deze maatregel grote kans op gezondheidsproblemen bij de koeien. Het leidt tevens tot extra kosten voor de boer zoals meer en duurder voer, meer geneesmiddelen en vervroegde afvoer van koeien. En dat bij een melkprijs die op hetzelfde prijsniveau ligt als 40 jaar geleden!

Ook komt het erop neer dat boeren die de koeien buiten hebben lopen, meer beperkingen in het rantsoen opgelegd krijgen door deze veevoermaatregel. En dat terwijl de Nederlandse maatschappij juist meer koeien in de wei wil zien!

Waarom zijn de boeren zo boos?

Het moge duidelijk zijn dat boeren niet staan te wachten op gezondheidsproblemen op hun bedrijf. Een boer wil niets liever dan een gezonde veestapel, zonder stress en extra kosten. En zeker niet voor het doel waarmee het wordt gepresenteerd; het bouwen van huizen en verbreden van wegen. In de laatste jaren zijn er steeds meer regels opgelegd aan de boeren om minder stank/fijnstof/stikstof te produceren, telkens tegen meer kosten, regeldruk en de hiermee gepaard gaande stress.

Ook het meten met verschillende maten geeft een groot gevoel van onrecht bij de boeren. Zo wordt bijvoorbeeld voor het berekenen van stikstofuitstoot van een agrarisch bedrijf gekeken naar het effect op heel Nederland, terwijl bij het verbreden van wegen enkel gekeken wordt naar de omliggende 5 km. Ook negatieve berichtgeving in de media, niet geremd door enige kennis en/of waarheden, geeft stress en onbegrip bij de boer die dagelijks met passie zorgt voor veilig en goed voedsel.

Het tast de trots van de boer aan en ondermijnd het ondernemerschap, door op zulk detailniveau in te grijpen op de bedrijfsvoering.

Bovendien willen de boeren juist meedenken om de stikstofuitstoot te verminderen, ondanks het feit dat de agrarische sector wederom mag opdraaien voor het probleem.

De sector heeft aan minister Schouten een eigen plan gepresenteerd waarmee de stikstofuitstoot door melkvee wordt gereduceerd (met hetzelfde resultaat als door de veevoermaatregel). Na uitvoerige gesprekken met sectorpartijen heeft zij deze plannen naast zich neer gelegd. Ze is stellig van plan haar veevoermaatregel door te voeren.

Het is onbegrijpelijk dat er van overheidswege een maatregel wordt doorgedrukt die het welzijn van dieren aantast en gezondheidsproblemen veroorzaakt. De spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen is bereikt bij de boeren. Wij als Bergs Advies steunen de boeren en zijn trots op onze agrarische sector!

#trotsopdeboer

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Susan Vossen Bedrijfsadviseur Meer over Susan

Delen

Deel bericht

Nieuws | Zo doen we dat bij Bergs!

Human Resource Management afgekort ook wel HRM… Binnen Bergs Advies gebruiken we liever de term P&O: Personeel en Organisatie. Maar nog liever praten we over Mens en Organisatie, want die staat bij Be...

Lees verder »

Nieuws | Geen kerstborrel dit jaar, maar de Kerstman en zijn elfje!

“Ho ho ho” klonk er dit weekend bij vele collega’s aan de voordeur. Ineens stond daar de Kerstman met zijn elfje! Zij kwamen namens de directie het kerstpakket overhandigen.

Lees verder »