Nieuws | Zijn mijn sloopmeters geld waard?

Veel stallen van stoppende veehouders staan leeg. De komende jaren komen er nog veel vierkante meters leegstaande gebouwen bij. Een groot deel daarvan zal geen nieuwe bestemming krijgen. Wat gebeurt er met deze gebouwen? Kan de sloop van stallen ook iets opleveren?

Kosten bij slopen

Slopen is duur. En als er gesloopt wordt, gaat dit vaak gepaard met een functiewijziging. Ook dit kost geld. Denk aan de benodigde vergunningen, het bestemmingsplantraject en het fiscale traject. Het is dan ook niet vreemd dat ondernemers terughoudend zijn. “Want wat je afbreekt, krijg je nooit meer terug……” is wat er vaak wordt gezegd.

Ondernemers zijn bang rechten te verspelen als stallen eenmaal zijn afgebroken. Daarom is het goed de wensen van de ondernemer vooraf duidelijk in beeld te brengen. Wordt er daadwerkelijk gestopt of is een andere functie op de locatie wenselijk? En wil de ondernemer op de locatie blijven wonen? Allemaal vragen waar u misschien ook mee worstelt.

Regelingen bij slopen

De kosten van sloop kunnen beperkt worden door mee te doen aan een sloopregeling. Soms is het mogelijk een eigen bouwkavel te ontwikkelen. In Noord-Brabant bijvoorbeeld kan sloop van varkens- of kippenstallen, in combinatie met het inleveren van fosfaatrechten, een bouwtitel opleveren. Ook verkoop van sloopmeters kan interessant zijn. Zo zijn er gemeenten waar burgers in het buitengebied sloopmeters van agrariërs kunnen kopen. Hiermee kunnen zij extra vierkante meters aan bijgebouwen bij hun woning bouwen.
In bepaalde gevallen is het mogelijk deel te nemen aan een subsidieregeling. Een voorbeeld is de Saneringsregeling varkenshouderij, die in augustus wordt opengesteld. Varkenshouders die in aanmerking komen voor deze regeling, kunnen een sloopvergoeding krijgen voor de sanering van hun stallen.

De mogelijkheden en voorwaarden om sloopmeters te verzilveren verschillen per gemeente en per provincie. De vraag of sloopmeters geld waard zijn is dus niet eenduidig te beantwoorden.

Wilt u meer weten over de verschillende regelingen en mogelijkheden met betrekking tot sloop? Onze specialisten staan u graag te woord!

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Gerdine van Duijnhoven Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Gerdine

Delen

Deel bericht

Voorontwerp bestemmingsplan – Buitengebied Someren gepubliceerd

In januari lieten we al weten dat de gemeente Someren bezig is met een grote herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Met ingang van 28 oktober 2021 is het voorontwerp van dit plan vo...

Lees verder »

Nieuws | Eind en begin

Een kaal weiland en de sloop van oude bedrijfsbebouwing. Passanten zullen denken dat dit het einde, de afsluiting is, van een agrarisch bedrijf. De komende jaren gaan immers toch veel agrarische bedri...

Lees verder »