Personeel | Allround advies met boerenverstand

“Wat voor werk doe jij eigenlijk?” Een veel voorkomende vraag op een feestje, hoewel ik goed moet nadenken wanneer het laatste feestje eigenlijk ook alweer was. “Ik ben adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij Bergs Advies”, zeg ik dan. Maar ik voeg er eigenlijk altijd aan toe “eigenlijk ben ik een soort allround adviseur voor ondernemers in het buitengebied”. Want in feite regelen we bijna alles. De vragen die op mijn Bergs-bordje belanden zijn eindeloos. Het is zo veelzijdig dat je er een boek over kunt schrijven. Maar dat maakt het werk ook zo leuk.

Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkeling is een breed begrip. Heel simpel gezegd hou ik me bezig met allerlei fysieke veranderingen in onze leefomgeving. Er wordt bijvoorbeeld iets gebouwd of een locatie krijgt een andere functie.

Het begeleiden van klanten die een ruimtelijke ontwikkeling willen realiseren, dat is wat ik doe. Van begin tot eind. Dat kan een uitbreiding van een agrarisch bedrijf zijn, maar ook een nevenfunctie, zoals een zorgboerderij, camping of kinderdagverblijf. Daarnaast adviseer ik veel ondernemers die met hun bedrijf stoppen en een andere bestemming aan hun locatie willen geven. Dit kan bijvoorbeeld bedrijvigheid zijn, maar ook woningbouw of recreatie.

Het proces

Begeleiden betekent niet alleen een plan maken. Het gaat veel verder dan dat. Het proces om het plan uiteindelijk tot uitvoering te brengen is zeker zo belangrijk. Hoe gaat dat dan?

De eerste fase is verkennend. Ik probeer in korte tijd zo veel mogelijk informatie te vergaren. Wie is de klant en wat voor bedrijf heeft hij of zij? Wat wil de klant en misschien nog wel belangrijker; waarom? Heeft de klant al een plan of is het nog maar een eerste idee? Zijn er al contacten geweest met de gemeente?

In de volgende fase checken we de haalbaarheid van het plan. Wat mag er op de locatie volgens het bestemmingsplan? Past de gewenste ontwikkeling hierbinnen. Zo niet, kunnen we aanknopingspunten vinden in het beleid van de gemeente of provincie om de ontwikkeling te motiveren? Kan het milieutechnisch wel? Als mijn inschatting is dat er een reële kans van slagen is, dan gaan we verder.

De vervolgstappen zijn bijna altijd maatwerk. Elk initiatief is anders. In veel gevallen is een principeverzoek nodig, met als doel een besluit van het college tot medewerking aan het initiatief. Ruimtelijke kwaliteit wordt hierbij steeds belangrijker. Vaak is er veel mogelijk, maar een plan moet wel leiden tot een kwaliteitsverbetering. Oftewel: ons buitengebied moet mooier worden!

Wat ik dan vaak gebruik is een zogenaamde ‘praatprent’: een mooi beeld dat een idee geeft van de gewenste invulling van en de sfeer op de locatie. De kunst is namelijk om de gemeente enthousiast te maken voor het plan. Het alom bekende spreekwoord ‘Eén beeld zegt meer dan duizend woorden’ is zeker van toepassing. De stedenbouwkundige kennis uit mijn opleiding komt hierbij vaak nog goed van pas. En gelukkig hebben we bij Bergs Advies een creatieve collega die dit soort mooie plaatjes kan maken! Als het dan ook nog lukt om een ambtenaar te vinden die zich samen met ons wil inzetten voor het plan, dan geeft dat veel positieve energie.

Na een positief principebesluit gaan we het plan uitwerken. Ons werk wordt steeds integraler. Het is niet meer alleen een bouwplan. In negen van de tien gevallen is een nieuw bestemmingsplan of een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan nodig. De locatie moet landschappelijk ingepast worden. Maar we lopen tegen veel meer aspecten aan. Hoe denkt het waterschap over de ontwikkeling? Is er beschermde flora en fauna op de locatie? Hoe zit het met geur, geluid en luchtkwaliteit? Wat is het effect op de gezondheid van omwonenden? En wat vindt de buurt er eigenlijk van?

Adviseur met verschillende rollen

In het proces neem ik verschillende rollen aan: sparringpartner, adviseur, belangenbehartiger, planmaker. Ik begeleid de klant in de planvorming, leg contacten met de overheid, probeer de gemeente enthousiast te krijgen, adviseer over de benodigde juridische procedures, bewaak de plankosten, zorg voor het benodigde bestemmingsplan en de noodzakelijke onderzoeken en vergunningen.

De ene keer heb ik overleg met de gemeente of provincie, de andere keer zit ik bij de klant aan de keukentafel met iemand van de bank of een accountant, en de volgende keer zit ik ’s avonds op een pak stro in de stal voor een dialoog met de buurt. Deze veelzijdigheid maakt het werk enorm boeiend.

Schakel tussen beleid en praktijk

Eigenlijk ben je als adviseur een schakel tussen beleid en praktijk. De kunst is om de uitgangspunten uit het overheidsbeleid te vertalen in een realistisch en uitvoerbaar plan. Stap voor stap neem ik de klant mee in het proces om te uiteindelijk te komen tot het doel: realisatie van de ruimtelijke ontwikkeling. Dit einddoel is belangrijk. Maar zeker zo belangrijk is dat de klant het gevoel heeft bij ons aan het goede adres te zijn. Het gevoel dat Bergs Advies over de benodigde kennis en kunde beschikt. Maar ook het gevoel dat wij de klant begrijpen en daar niet boven, maar naast staan. En daarvoor zijn een gezonde dosis boerenverstand, enige creativiteit en een praktische insteek erg belangrijk!

Beschik jij over een flinke portie boerenverstand en wil jij, net als ik, klanten begeleiden bij een ruimtelijke ontwikkeling? Dat kan, wij zijn op zoek naar een enthousiaste adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling: https://www.bergsadvies.nl/vacatures/adviseur-ruimtelijke-ontwikkeling/

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Gerdine van Duijnhoven Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Gerdine

Delen

Deel bericht

Personeel | Prachtig werk bij een toekomstgericht bedrijf

Voor collega Bart Wilms voelt het in het huidige kantoorpand van Bergs Advies in Heythuysen zeer vertrouwd. Hij begon zijn carrière ooit op de sectieafdeling van de Gezondheidsdienst voor Dieren, Zuid...

Lees verder »

Nieuws | Subsidie innovatieve stalsystemen voor Brabantse melkveehouders

Vanaf 13 december 2021 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de investering in innovatieve stalsystemen.

Lees verder »